Historia Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych
w Katowicach


Historia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Katowicach rozpoczęła się w marcu 1945 r. Wtedy to pojawiło się zapotrzebowanie na taki typ szkoły, ponieważ wiele osób dorosłych chciało rozpocząć lub kontynuować przerwaną podczas wojny naukę. Było też sporo znacznie starszych osób, dla których nauka przed wojną była niedostępna i wiedzę zdobywali jedynie w drodze samokształcenia.

W gmachu przy ulicy Adama Mickiewicza powstały najpierw pojedyncze klasy typu semestralnego. Nauka rozpoczęła się 21 marca 1945 roku. Pierwszy semestr zakończył się w czerwcu 1945 roku. Dyrektorem klas „popołudniowych”, jak je nazywano, był Franciszek Ludera. Pierwszy egzamin dojrzałości złożyło 19 abiturientów. Po wakacjach rozpoczęła się znowu nauka - uczniów i klas przybywało. Nauka odbywała się 5 lub 6 razyw tygodniu i trwała ogółem 3 - 4 lata. Dyrektorem został Bogdan Fijałkowski i kierował Szkołą przez cały rok 1946. W tym roku liceum rozrosło się do 29 oddziałów, bo przyłączyły się do niego klasy wieczorowe innych szkół katowickich. Uczniowie uczyli się w trzech budynkach: przy ul. Mickiewicza 11, ul. Jagiellońskiej 28 i ul 3 Maja 43. W 1947 roku dyrektorem liceum został Stanisław Glucksman. Uległa zmianie nazwa szkoła z Liceum i Gimnazjum dla Dorosłych na Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Praca zawodowa stała się jednym z decydujących warunków przyjęcia do szkoły.

W 1951 roku dyrektor Stanisław Glucksman został powołany na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, a dyrektorem liceum został Ignacy Warchoł, który kierował Szkołą ponad 20 lat.

W 1950 roku, na mocy zarządzenia Ministra Oświaty powstała dodatkowa szkoła dla dorosłych - Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Katowicach z siedzibą w liceum na ul. Mickiewicza 11. Dyrektorem szkoły został Szymon Kędryna, który od podstaw organizował tę placówkę i kierował nią zaledwie przez kilka miesięcy. W pracy pomagał mu niestrudzony Paweł Socha, doświadczony pedagog, społecznik i znakomity nauczyciel biologii, który następnie od 1951 do 1970 kierował szkołą.

W roku szkolnym 1967/68 liceum przeniosło się do budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka w Katowicach przy ul. 3 Maja 42.

Od 1 września 1970 roku dyrektorem liceum został Jan Antoszczyszyn.

Z dniem 1 września 1977 r. powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego. W skład Centrum weszły: Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Liceum Ogólnokształcące Zaoczne (dawne Liceum Korespondencyjne) i Podstawowe Studium Zawodowe w Katowicach. Do szkoły dołączone zostały jako filie: Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Katowicach Szopienicach i Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Katowicach Ligocie. Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego został Henryk Szczyrba, a po nim - Maria Fojcik (1981 - 1991).

Po kolejnych zmianach w strukturze i nazewnictwie ostatecznie szkoła otrzymała nazwę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Katowicach.

Od 1991 do 1999 roku szkołą kierowała Maria Falęcka, a od 1999 do 2006 Tadeusz Rostański.

Obecnie szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, w skład którego wchodzą: XIX Liceum Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Od września 2006 roku dyrektorem liceum jest Krystyna Sikorska, wieloletni nauczyciel liceów dla dorosłych w Katowicach.

W marcu 2015r. minęło 70 lat istnienia szkoły.

Od września 2016 r. funkcję dyrektora szkoły pełni Anna Dudzińska, wieloletni nauczyciel liceum dla dorosłych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Uczymy od 1945 roku.
Zaszyfrowany adres tej strony