Duplikaty legitymacji szkolnych
Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest na pisemny wniosek, kierowany do dyrektora szkoły.
Do wniosku należy dołączyć:

- 1 aktualną fotografię legitymacyjną

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – aktualnie
wynosi on 9 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

Nr konta: PKO BP O/Katowice

57 1020 2313 0000 3102 0515 6403

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Uczymy od 1945 roku.
Zaszyfrowany adres tej strony